นิทรรศการ...และเปิดอบรมหุ่นไทย ครั้งที่ 3
.
.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย
เชิญชมนิทรรศการหุ่นไทย ครั้งที่ 3
พร้อมเปิดอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย ประจำปี 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร: นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป (จำนวนจำกัด)
สถานที่อบรม: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2553
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.culture.go.th/www/th/news_detail.php?id=610
เริ่มอบรมปลายเดือนเมษายน-ปลายเดือนพฤษภาคม อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน
(หมายกำหนดการจะแจ้งให้ทราบ)
หลังจบการอบรม ผู้อบรมจะได้ขึ้นแสดงหุ่นกระบอกไทยในงานเชิดชูเกียรติครูชื้น สกุลแก้ว ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมฯ
สมัครได้ที่ www.tookkatoon.com หรือ โทร 022470028 ต่อ 4141, 4142, 4147
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................