กิจกรรมเยี่ยมชมและปฏิบัติงานศิลปะหุ่นกระบอกไทย
.
.
กิจกรรมเยี่ยมชมและปฏิบัติงานศิลปะหุ่นกระบอกไทย จาก National Museum Volunteers
วันที่ ๒๕ กันยายน, ๒,๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐​ ณ บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................