ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย ประจำปี ๒๕๕๕
.
.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหุ่นกระบอกไทย ประจำปี ๒๕๕๕

บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีใจรักษ์ในงานหุ่นกระบอกไทย
เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย ประจำปี๒๕๕๕
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์www.tookkatoon.com 
ตั้งแต่วันที่๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ อบรม ๒๐-๒๒ เม.ย.

(หมายเหตุ : ทางบ้านตุ๊กกะตุ่นและผู้สนับสนุนการจัดอบรมทุกท่านต้องขออภัยผู้สนใจและผู้ติดตามข่าวการอบรมในปีนี้
และตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างสูง ที่ไม่สามารถจัดงานได้ตามสถานที่และกำหนดการณ์เดิม ด้วยเหตุผลความจำเป็นบางประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางทีมผู้จัดการอบรมจะแจ้งให้ทราบทาง www.tookkatoon.comและFacebook)

หมายกำหนดการการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

ใบสมัครหุ่นกระบอกไทย คลิกที่นี่
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................