ประมวลภาพการแสดงหุ่นกระบอกไทยเชิดชูเกียรติ 101 ปี ครูชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ
.
.
ประมวลภาพการแสดงหุ่นกระบอกไทยเชิดชูเกียรติ 101 ปี ครูชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องพระสุธน มโนห์รา
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................