เชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จย่า ณ นิวาสถานเดิม
.
.
วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐​ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชมการแสดงหุ่นกระบอกไทยและประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋ว จากบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................