นิทรรศการ...และเปิดอบรมหุ่นไทย ครั้งที่ 4
.
.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย
เชิญชมนิทรรศการหุ่นไทย ครั้งที่ 4
พร้อมเปิดอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย (รุ่นที่3) ประจำปี 2554

สสถานที่อบรม: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน พ.ศ. 2554
สมัครได้ที่ โทร 022470028 ต่อ 4141, 4142, 4147
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.culture.go.th
เริ่มอบรมปลายเดือนเมษายน-ปลายเดือนพฤษภาคม อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน
(หมายกำหนดการจะแจ้งให้ทราบ)
หลังจบการอบรม ผู้อบรมจะได้ขึ้นแสดงหุ่นกระบอกไทยในงานเชิดชูเกียรติครูชื้น สกุลแก้ว ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมฯ
กฎระเบียบการประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................