ประมาลภาพจากการเข้าอบรมประดิษฐ์และการแสดงหุ่นกระบอกไทย
.
.
ประมาลภาพจากการเข้าอบรมประดิษฐ์และการแสดงหุ่นกระบอกไทย ที่เปิดรับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
และจะมีพิธีปิดการอบรมและรับมอบใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมและบ้านตุ๊กกะตุ่น วันที่ 23/5/52 นี้
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะแสดงผลงานการอบรมที่ผ่านมา
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................