บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยใจที่รักงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะงานศิลปะหุ่นกระบอกไทย และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ได้เปิดตัวให้เป็นที่รู้จักต่อสายตาคนทั่วโลกโดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ในนาม www.tookkatoon.com นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายหุ่นกระบอกไทยแล้ว บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะหุ่นกระบอกไทยอีกทางหนึ่ง เพื่อให้คนไทย ชาวต่างชาติ และเยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานและธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามของชาติไทย
.............................................................................................................................

Bann Tookkatoon Hoonkrabok Thai (Tookkatoon Hoonkrabok House) Tookkatoon has been established in 1997 with the love in the art of Thai culture especially Hoon-krabok (Thai puppet) which had been officially launchedworldwide through www.tookkatoon.com. Apart from producing Hoon-krabok Thai, Tookkatoon Thai Souvenir is also the art center of knowledge of Hoon-krabok Thai to people, foreigners and the new generations to maintain the timeless and long-lasting proudness and beauty of Thai tradition and cultures. Bann Tookkatoon Hoonkrabok Thai was created from the love-hearted of the arts, culture, music and everything that was being Thai.As the deeply acquaintance at the early age and also the slowly absorption into the bloodline which becomes the inspiration for the creative works of today for Thai people. And also for the foreigner will know the beautiful and how precious of the real Thai arts to be conserved."TOOKKATOON" means the toys in any animal shape which smaller than the original. It's always use with a doll and it's a popular word which can tell the dream, beloved of charming Thai puppet.