ลักษณะหุ่นกระบอกที่สร้างขึ้นส่วนหัวมาถึงลำคอทำด้วยไม้ทองหลางหรือไม้นุ่น หัวหุ่นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐-๑๕ ซ.ม. มีรายละเอียด เลียนแบบคนจริง แต่ไม่มีลำตัวตรงลำตัวใช้กระบอกไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓-๕ ซ.ม. ยาวประมาณ ๕๐ ซ.ม. นำกระบอกไม้ไผ่นี้ต่อกับหัวหุ่นเสร็จแล้วนำผ้าปักลายด้วยดิ้นเงิน ดิ้นทอง เลื่อม แบบเครื่องโขน ละครมาทำเป็นเสื้อทรงกระสอบ ไม่มีแขนเสื้อ มาสวมกับหุ่น
............................................................................................................................................................

Hun Krabok figures are made of lightly wood of some kinds (e.g.,cotton wood). The puppet's head, which
requires much work and attention during the production of a puppet, measures about 10-15 cm in diameter.
At first glance, a puppet looks very much like human being. But at a close look, we can see its structure as
being consisted of a bamboo core with a diameter of 3-5 cm and about 50 cm long. This bamboo core is
attached to the puppet's head, and the puppet is then covered by the delicately decorated costume. The
costume represents an elaborate work of art and needs to be used with much care.