ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหุ่นกระบอกไทย ประจำปี ๒๕๕๕